Hejmpaĝo > Ekonomio > La franca perdas sian estran pozicion

La franca perdas sian estran pozicion

sabato 7a septembro 2013, de admin

Raraj el inter tiuj kamparanoj regas fremdan lingvon

Raraj el inter tiuj kamparanoj regas fremdan lingvon


De la koloniperiodo al sendependiĝo

Kiel en ĉiuj francaj kolonioj, ankaŭ Malagasio uzis la francan kiel sian unusolan oficialan lingvon kaj la tiama respondeculo, generalo Galliéni, faris ĉion por ‘’mortigi’’ la malagasan lingvon tamen li nur parte sukcesis. Li ja ne povis malhelpi la disfloriĝon de gazetoj en la malagasa lingvo, kie intelektularo verkis artikolojn kaj literaturaĵojn reage al tiu fia politiko de Galliéni. En 1960 oficiale sendependiĝis Malagasio kvankam ĉiuj povoj daŭre troviĝis en la manoj de Francio. Laŭ la tiama konstitucio, la franca kaj la malagasa estas la oficialaj lingvoj sed fakte, nur la franca ludis gravan rolon en la administracio kaj en la edukado.

Sub la socialisma reĝimo

En 1975 Malagasio eknavigis en socialisma reĝimo kaj tio daŭris dudekon da jaroj. Modiĝis ricevi de Sovetunio kaj de aliaj socialismaj landoj stipendion por niaj abiturientoj. Oni multe lernis la rusan kaj eĉ la korean en kelkaj lokoj. Oni uzis kiel instrulingvon la malagasan ĉefe en la baza kaj gimnazia nivelo. Tiam ne bone vidita estis la franca, taksita kiel lingvo de koloniistoj, de imperialistoj. Kvankam oni lernis ĝin en la lernejo, tio estis farita sen entuziasmo tiel, ke malmulte da homoj vere interesiĝis pri tiu lingvo. En tiu malfacila periodo, ĉio mankis, nur kelkaj instruistoj verkis francajn lernolibrojn kaj ne ĉiuj gepatroj havis la financan eblecon aĉeti ĝin.

Kaj ekinvadas nin la angla

Post la jaro 2000, konstateblis ke la angla lingvo ekprenis sian lokon ne nur en la eduksistemo sed ankaŭ en la ekonomio. En ĉiu dunganco tre postulata estis scio pri ĝi. Prezidento Ravalomanana, pro ekscesa fervoro kaj anglomanio, enskribigis en la konstitucion la anglan kiel la trian oficialan lingvon de Malagasio. La prezidento montris la modelon paroli anglan ĉie kaj aldoni ian esprimeton en la angla. La franca lingvo estis kaŝita malantaŭ tiu fasado. Cetere, dekojn da gestudentoj estis senditaj al Usono je la elspezo de la prezidento. Alia kaŭzo estis ke la franca registaro avare ofertis stipendion al la malagasa junularo.

Kion diri pri la nuno ?

Kvankam oni forprenis la anglan de la konstitucio, ĝi jam enradikis en la menson de la nuna generacio. La manko de mono bremsas tiun emon angliĝi ĉar ege multekostas lerni ĝin en la loka usona kultura centro kaj daŭre malmultas instruistoj pri la angla. Tamen lerni la mandarinan lingvon modiĝas nun ĉar multaj ĉinaj investantoj bezonas tradukistojn en sia lingvo. Verdire mankas spiro al la franca pro la novaj bezonoj de la popolo kaj la reago de kelkaj naciistoj defendantaj la malagasan kulturon. Tial de kelkaj jaroj aperis privataj lernejoj por etaj infanoj kun la mencio ‘’ekskluziva uzo de la angla’’. Pro la intensa malagasigado dum la antaŭa reĝimo, la nuna generacio ne plu regas la francan. Filmoj kaj elsendoj el Francio daŭre inundas la malagasan amaskomunikilon tamen nur parto de la enloĝantoj vere komprenas la enhavon. La franca ja malprogresas tie ĉi.